207 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

24

mei

Keypoint en Connexxion werken samen aan app voor metrokaart Friesland

Keypoint en Connexxion werken samen aan app voor metrokaart Friesland

In opdracht van de provincie wordt de vorig jaar geintroduceerde (papieren) metrokaart nu binnenkort ook beschikbaar gesteld voor smartphones. De interactieve app koppelt toeristische bestemmingen aan het Friese OV-net en toont de nabije haltes en de...

Cees
Lees verder

Project

15

mei

Analyse treinopstellingen vs. doorstroming perron op Amsterdam CS en Utrecht CS

Analyse treinopstellingen vs. doorstroming perron op Amsterdam CS en Utrecht CS

In nauwe samenwerking met NS Stations heeft Keypoint voor de stations Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal onderzoek gedaan naar de impact van de haltering van treinen op het gebruik van perrons en (rol)trappen. Door diverse ontwikkelingen, onder a...

Patrick
Lees verder

Project

14

mei

Opstellen Programma van Eisen DRIS

Opstellen Programma van Eisen DRIS

Vanwege de ruime ervaring op het gebied van dynamische reisinformatie systemen (DRIS) is Keypoint door de gemeente Amsterdam gevraagd een Programma van Eisen (PvE) op te stellen voor de realisatie van dynamische reisinformatie op de belangrijkste kno...

Mark
Lees verder

Project

17

apr

Begeleiding 2e fase DRIS

Begeleiding 2e fase DRIS

In opdracht van Stadsregio Arnhem Nijmegen begeleid Keypoint de realisatie van een nieuwe serie DRIS displays binnen de regio. In een eerder stadium zijn de nieuwe locaties al vastgesteld. De begeleiding bestaat het uitwerken van de details t.a.v. de...

Gertjan
Lees verder

Project

16

mrt

Haalbaarheidsstudie OV Larenstein

Haalbaarheidsstudie OV Larenstein

Keypoint heeft voor de Stadsregio geanalyseerd in hoeverre de OV-bereikbaarheid voor de Hogeschool Larenstein kan worden verbeterd. Dit mede in relatie tot de nieuwe HOV-as naar Velp...

Patrick
Lees verder

Project

28

feb

Cameraonderzoek en brugwachtersysteem

Cameraonderzoek en brugwachtersysteem

Op verzoek van de gemeente Dordrecht en regio Drechtsteden heeft Keypoint onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de doorstroming van passerende bussen bij de Prins Hendrik brug te verbeteren. Om betere doorstroming te voorzien wordt ingezet op het...

Johan
Lees verder

Project

23

feb

Quickscan DRIS

Quickscan DRIS

Ongeveer 10 jaar geleden heeft de gemeente Arnhem voor het centrale busstation een dynamisch busstationsysteem uitgevraagd. Door omstandigheden is het destijds uitgevraagde systeem slechts gedeeltelijk in gebruik genomen. Vanuit de ervaring met dynam...

Gertjan
Lees verder

Project

21

feb

In de ban van de ring

In de ban van de ring

Keypoint neemt deel aan de gemeentelijke ontwerpteams voor zowel de oostelijke als de westelijke doorstroomas ten behoeve van het openbaar vervoer. Keypoint levert de expertise vanuit de OV-exploitatie en vanuit de realisatie van vrije businfrastruct...

Cees
Lees verder

Project

29

nov

Reistijdmeting

Reistijdmeting

Keypoint heeft de reistijddata van trajecten rondom het busstation vergeleken met de data van syntus. Afwijkingen hiertussen zijn geanalyseerd en mogelijke oorzaken zijn in overleg met gemeente en vervoerder benoemd...

Patrick
Lees verder
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...