113 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

28

jun

Cameraonderzoek fietsoversteek Muntweg

Cameraonderzoek fietsoversteek Muntweg

De gemeente Nijmegen heeft van omwonenden en gebruikers vernomen dat de fietsoversteek Muntweg-Muntmeesterlaan als verkeersonveilig wordt ervaren. Om meer inzicht te krijgen op de situatie, heeft de gemeente Nijmegen Keypoint gevraagd  een cameraonde...

Patrick
Lees verder

Project

28

apr

Tour de Force

Tour de Force

De Tour de Force is de agenda Fiets van de gezamenlijke overheden voor de periode tot 2020. De Tour de Force wil initiatieven op het gebied van fiets ondersteunen door gunstige randvoorwaarden te creëren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de inzet van...

Patrick
Lees verder

Project

21

apr

Cameraonderzoek fietsverkeer N794

Cameraonderzoek fietsverkeer N794

De N794 is een provinciale weg in de provincie Gelderland die Epe en Heerde met elkaar verbind. De provincie Gelderland is voornemens het aanliggende fietspad her in te richten. De provincie heeft Keypoint gevraagd om meer inzicht te verschaffen in d...

Patrick
Lees verder

Project

19

apr

Projectleiders Fiets

Projectleiders Fiets

Voor de gemeente Enschede levert Keypoint twee deeltijd projectleiders die de fietsprojecten binnen Beter Benutten voor hun rekening nemen. Vanwege de piekdrukte op deze projecten was er behoefte aan tijdelijk extra capaciteit met slagkracht. Benjami...

Patrick
Lees verder

Project

15

okt

Nationale Fiets Telweek 2015

Nationale Fiets Telweek 2015

Om tot betere fietsnetwerken te komen is meer inzicht nodig in het verplaatsingsgedrag. Om dit inzicht te verkrijgen heeft Keypoint samen met de Fietsersbond, Mobidot, NHTV en Beaumont de Nationale Fiets Telweek georganiseerd. De eerste Nationale...

Patrick
Lees verder

Project

05

aug

Cameraonderzoek fietsveiligheid kruispunten

Cameraonderzoek fietsveiligheid kruispunten

Voor Gemeente Leiden heeft Keypoint cameraonderzoeken op twee kruispunten uitgevoerd. De kruisingen Lammenschansweg – Koninginnelaan en Vijf Meilaan – Sweelincklaan/Debussystraat vormen de top twee van fietsongevalslocaties in Leiden. Uit de ongevals...

Patrick
Lees verder

Project

23

mei

Fietsparkeeronderzoek binnenstad Rotterdam

Fietsparkeeronderzoek binnenstad Rotterdam

Gemeente Rotterdam stelt een fietsparkeervisie op. Deze visie gaat bijdragen aan het structureel oplossen van het fietsparkeerprobleem, op een wijze die past bij de ambities van de stad. Ten behoeve van het opstellen van een dergelijke visie is inzic...

Patrick
Lees verder

Project

06

mei

Aanpassingen fietsstraat Dinxperlo

Aanpassingen fietsstraat Dinxperlo

In de periode 2010 tot en met 2012 is in Dinxperlo (gemeente Aalten) een fietsstraat gerealiseerd. Deze fietsstraat loopt tussen twee scholen. In 2014 is door Keypoint een evaluatie uitgevoerd naar het (verkeers)veiligheidsgevoel van de gebruikers. H...

Patrick
Lees verder

Project

03

okt

Schetsontwerp fietsverbinding Julianalaan-Paltzerweg gemeente de Bilt

Schetsontwerp fietsverbinding Julianalaan-Paltzerweg gemeente de Bilt

Fietsen is een belangrijk item in het verkeersplan van de gemeente De Bilt. Een van de fietsverbindingen waar nu nog knelpunten zijn, is de Julianalaan-Paltzerweg. Wij hebben in opdracht van de gemeente een verkenning uitgevoerd naar mogelijke oploss...

Patrick
Lees verder
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13