231 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

19

jul

Plan van aanpak DRIS HOV2

Plan van aanpak DRIS HOV2

Vanwege de ervaring op het gebied van begeleiding van de realisatie van DRIS systemen is Keypoint door Samenwerkingsverband Regio Eindhoven gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor de realisering van DRIS als onderdeel van de HOV 2 infrastruct...

Patrick
Lees verder

Project

14

jul

KpVV dag 'Concessiemanagement OV'

KpVV dag 'Concessiemanagement OV'

Op dinsdag 14 juni heeft Keypoint tijdens de KpVV-dag met als thema Concessiemanagement OV de OV-balans gepresenteerd. Dit instrument dat Keypoint samen met de Universiteit Twente ontwikkelde viel in goede aarde. Met de OV-balans kan de OV-prestatie ...

Cees
Lees verder

Project

08

jun

Doortrekken Trolleylijn 1 naar Huissen

Doortrekken Trolleylijn 1 naar Huissen

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen breidt haar Trolleylijnennet steeds verder uit. Keypoint brengt de exploitatiekosten en verwachte reizigersopbrengsten in beeld voor het doortrekken van Trolleylijn 1 naar Huissen onder Arnhem. Daarvoor worden 4 mogelijk...

Cees
Lees verder

Project

18

mei

Pilot 1 Telonderzoek

Pilot 1 Telonderzoek

In Zwolle vinden gedurende enkele weken reconstructiewerkzaamheden plaats. De gemeente Zwolle heeft deze periode gebruikt om een pilot uit te voeren, waarbij de routering van de streekbussen wordt gescheiden van de stadsbussen tussen het centraal sta...

Cees
Lees verder

Project

01

mei

Onderzoek beheer toekomstige OVT Utrecht

Onderzoek beheer toekomstige OVT Utrecht

In opdracht van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) onderzoekt Keypoint de mogelijkheden voor het beheer van de toekomstige bus- en tramstations in de nieuwe OV terminal in Utrecht. Keypoint brengt in beeld welke elementen op de stations van belang zijn ...

Patrick
Lees verder

Project

17

mrt

Dynamische reisinformatie voor blinden en slechtzienden (EyeMove)

Dynamische reisinformatie voor blinden en slechtzienden (EyeMove)

In Leiden heeft in 2011 een proef plaatsgevonden met het reisinformatie systeem (EyeMove) voor blinden en slechtzienden. Keypoint heeft dit concept ontwikkeld in samenwerking met MobileResult. De proef is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelde...

Ronnie Quaink
Lees verder

Project

09

mrt

Analyse dynamisering busstation Helmond

Analyse dynamisering busstation Helmond

Keypoint toetst de nut en noodzaak voor het eventueel dynamiseren van het nieuw te realiseren busstation in Helmond. Uitgaande van de beperkte beschikbare ruimte wordt geanalyseerd in hoeverre met een vaste perronindeling kan worden volstaan. Keypoin...

Gertjan
Lees verder

Project

10

feb

Informatieschermen mobiliteit

Informatieschermen mobiliteit

Naast OV informatie op haltes door middel van DRIS displays is Keypoint ook bezig met mobiliteitsinformatie op andere locaties zoals in publieke ruimtes van bedrijven en instanties. Door OV informatie te combineren met weer en verkeer informatie word...

Patrick
Lees verder

Project

28

jan

Reisinformatieschermen

Reisinformatieschermen

Door de gemeente Haarlemmermeer is Keypoint gevraagd om een programma van eisen op te stellen voor het realiseren en de exploitatie van informatieschermen in publieke ruimtes in de gemeente. Deze schermen moeten passanten voorzien van OV reisinformat...

Ronnie Quaink
Lees verder