599 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

26

apr

Inventarisatie DRIS

Inventarisatie DRIS

Voor de Provincie Zuid-Holland is een inventarisatie gedaan van de mogelijke scenario's voor het implementeren van een DRIS. Op basis van haar ervaring met verschillende oplossingen heeft Keypoint hier een advies gegeven over de beste manier waarop d...

Patrick
Lees verder

Project

04

apr

Flankerend beleid

Flankerend beleid

Keypoint heeft voor de provincie Overijssel een overzicht gemaakt met inhoudelijk interessante projecten op het gebied van flankerend beleid. Daartoe hebben we vraaggesprekken gehouden met alle gemeenten om een duidelijk beeld te krijgen van onderwer...

Patrick
Lees verder

Project

29

mrt

Aanbesteding haltemeubilair West Brabant

Aanbesteding haltemeubilair West Brabant

Voor vijf gemeenten in West-Brabant heeft Keypoint Consultancy de aanbesteding van Uniform haltemeubilair begeleid. Na een gezamenlijke aanbestedingstraject is een raamovereenkomst afgesloten. Daardoor zijn de gemeenten de komende jaren verzekerd van...

Cees
Lees verder

Project

14

mrt

Sourcebook (Bronnenboek)

Sourcebook (Bronnenboek)

De interface for Cycling Expertise (I-ce) richt zich op sustainable development in ontwikkelingslanden, onder andere door het stimuleren van fietsgebruik. Voor I-ce schrijft Keypoint het sourceboek...

Patrick
Lees verder

Project

06

mrt

Implementatieplan toegankelijke halteplaatsen Overijssel

Implementatieplan toegankelijke halteplaatsen Overijssel

Voor de Provincie Overijssel is samen met 11 betrokken gemeenten geïnventariseerd welke halteplaatsen tussen 2007-2010 toegankelijk gemaakt worden. Het procesmanagement bestaat uit een financiële verantwoording, een meerjarenplanning en algemene onde...

Cees
Lees verder

Project

02

mrt

Mobi Surround - Apeldoorn-Arnhem

Mobi Surround - Apeldoorn-Arnhem

Om te onderzoeken of er tussen Apeldoorn en Arnhem voldoende vervoersspanning is om een spoorverbinding te rechtvaardigen is met behulp van MobiSurround de potentie van deze lijn berekend...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Advisering beheer en onderhoud PRIS

Advisering beheer en onderhoud PRIS

Samen met de Gemeente Enschede wordt het beheer en onderhoud voor het nieuw in te voeren PRIS (Parkeer Route Informatie Systeem) opgezet...

Ronnie
Lees verder

Project

27

feb

Keypoint heeft voor Randstadspoor een plan van aanpak opsteld om actuele aankomst en vertrektijden v

Keypoint heeft voor Randstadspoor een plan van aanpak opsteld om actuele aankomst en vertrektijden v

Keypoint heeft een plan van aanpak opgesteld waarin voor het Randstadspoor project...

Patrick
Lees verder

Project

16

feb

Snelle Oplossingen Lucht en Verkeer (SOLVE)

Snelle Oplossingen Lucht en Verkeer (SOLVE)

In samenwerking met Witteveen + Bos wordt voor de werkgroep SOLVE van het CROW een onderzoek verricht naar de verkeerskundige effecten van een aantal varianten van verblijfs(duur)heffing, ook wel: 'tweede generatie parkeren' genoemd. Hiervoor zijn ee...

Patrick
Lees verder