685 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

23

mrt

Implementatie DRIS Overijssel

Implementatie DRIS Overijssel

Na het opstellen van het bestek en het begeleiden van de gunning van de opdracht voor de realisatie van dynamische reisinformatie in de provincie Overijssel heeft de provincie Keypoint ook gevraagd de realisatie te begeleiden in de rol van uitvoerend...

Mark
Lees verder

Project

16

mrt

Visie busstations, knooppunten en haltevoorzieningen

Visie busstations, knooppunten en haltevoorzieningen

Provincie Friesland wil een langetermijnvisie opstellen voor busstations, knooppunten en haltevoorzieningen. Hiermee wil de provincie een kwaliteitssprong bereiken, waarbij de busstations en haltevoorzieningen een wervend karakter hebben. Als onderde...

Cees
Lees verder

Project

15

mrt

Ondersteuning audit NDOV

Ondersteuning audit NDOV

Gedurende de voorbereidingsfase van NDOV heeft Keypoint alle concessiebestekken van het stads- en streekvervoer geanalyseerd, waarbij specifiek is gelet op de aanlevering van de data ten behoeve van DRIS en verdere verspreiding via bijvoorbeeld het N...

Patrick
Lees verder

Project

28

jan

Productspecificatie verspreiding reisinformatie

Productspecificatie verspreiding reisinformatie

Het Offensief Bereikbaarheid is een initiatief waarin bedrijfsleven en regionale overheden samen afspraken maken om organisaties binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen bereikbaar te houden. Belangrijk hierbij zijn bewustwording en gedragsverandering. O...

Gertjan
Lees verder

Project

22

jan

Workum

Workum

Ontwerp van een maiveld parkervoorzieing bij een supermarkt...

Patrick
Lees verder

Project

18

jan

Detachering Rijkswaterstaat

Detachering Rijkswaterstaat

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) heeft decentrale overheden en RWS de gezamenlijke opdracht gegeven om de korte termijn acties (tot en met 2012) voor benutting uit het thema ‘Weg’ van de Mobiliteitsaanpak in samenspraak met elkaar te re...

Ronnie Quaink
Lees verder

Project

14

jan

Basiskwaliteit Twents Lijnennet

Basiskwaliteit Twents Lijnennet

Voor Regio Twente heeft Keypoint het Twents lijnennet doorgelicht. Op basis van kosten-baten analyses op lijn en dag(deel)-niveau zijn voorstellen gedaan voor het verhogen van de kostendekkingsgraad bij een teruglopend budget vanuit de BDU...

Patrick
Lees verder

Project

24

dec

OV Bedrijventerreinen

OV Bedrijventerreinen

Gemeente Deventer heeft Keypoint gevraagd om onderzoek te doen naar het verbeteren van de OV-bediening van de bedrijventerreinen Kloosterlanden/Bergweide. Het doel is het bieden van een aantrekkelijk en volwaardig alternatief voor de auto. Dit geven ...

Cees
Lees verder

Project

14

dec

OV-as Houtmarkt / Handelskade

OV-as Houtmarkt / Handelskade

In het centrum van Deventer resulteert de regelmatig optredende congestie in doorstromingsproblemen voor het OV. Daarom heeft gemeente Deventer Keypoint gevraagd om onderzoek te doen naar een passende oplossing voor dit probleem. Dit uit zich in het ...

Cees
Lees verder