599 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

10

mei

Vergunningensystemen

Vergunningensystemen

Ondersteunen van de gemeente bij het invoeren van een papierloos vergunningensysteem inclusief de gevolgen daarvan voor de handhaving (waarbij het systeem mogelijkheden moet hebben om het uit te bouwen met modules zoals GSM-parkeren en toegang tot ga...

Patrick
Lees verder

Project

01

mei

MobiSurround

MobiSurround

Mobisurround is een model dat Keypoint heeft ontwikkeld om de dekking van het lijnennet van het openbaar vervoer mee te toetsen. Hiermee kan een nieuwe lijnvoering relatief eenvoudig worden vergeleken met de bestaande of andere varianten...

Patrick
Lees verder

Project

18

apr

Haalbaarheidsonderzoek DVM

Haalbaarheidsonderzoek DVM

Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om de reiziger richting centrum van Enschede van informatie te voorzien betreffende de reistijd met de auto evenals met de bus vanaf P+R. De haalbaarheidsstudie bevat naast een theoretische studie voor heel Ensch...

Patrick
Lees verder

Project

05

apr

Samenwerkingsovereenkomst OV

Samenwerkingsovereenkomst OV

Voor de samenwerking tussen de verschillende lokale overheden binnen de bus-concessie Overijssel heeft Keypoint de procesbegeleiding voor het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst gevoerd...

Patrick
Lees verder

Project

17

mrt

Tussenmeting HOV-assen

Tussenmeting HOV-assen

De bestuurlijke interesse in het rendement van de aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (busbanen) in de gemeente Enschede is hoog. Daarom werd in opdracht van de gemeente Enschede onderzoek gedaan naar de (voorlopige) effecten van het HOV op reizi...

Patrick
Lees verder

Project

03

mrt

DRIS in Gelderland

DRIS in Gelderland

Het schrijven van een projectplan voor de implementatie van een dynamisch reizigersinformatiesysteem (DRIS) provincie breed. Daarbij rekening houdend met de ontwikkelde landelijke standaards en de lopende projecten binnen Gelderland evenals de omligg...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Sri Lanka

Sri Lanka

Keypoint Consultancy heeft in het voorjaar van 2005 twee missies naar Sri Lanka geleid om de ontwikkeling van een 'sustainable transport' system mogelijk te maken in de stad Galle. In de eerste missie zijn besprekingen gevoerd met betrokken partijen ...

Patrick
Lees verder

Project

17

jan

Stedelijke Netwerken

Stedelijke Netwerken

In opdracht van TNO (en het Ministerie van VROM) is een bijdrage geleverd aan de wijze waarop vanuit mobiliteit naar stedelijke netwerken gekeken kan worden en welke maatregelen op het terrein van mobiliteit/infrastructuur op kortere termijn genomen ...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Oplossen parkeerproblematiek

Oplossen parkeerproblematiek

Ondersteunen van de kliniek bij het oplossen van de parkeerproblematiek. De Maartenskliniek heeft te maken met een grote parkeerdruk, waarbij verschillende oplossingen mogelijk zijn met elk hun eigen effect (en kostenplaatje)...

Patrick
Lees verder