685 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

26

nov

Stimuleringsprogramma regionaal spoor

Stimuleringsprogramma regionaal spoor

Keypoint heeft voor de provincie Gelderland inzichtelijk gemaakt welke P+R terreinen voor subsidie in aanmerking komen. Daarvoor heeft Keypoint een dynamische database ontwikkeld, waarmee eenvoudig terreinen kunnen worden toegevoegd en afgevoerd. Teg...

Patrick
Lees verder

Project

06

nov

Uitvoeringsprogramma 5% groei op het regionale spoor

Uitvoeringsprogramma 5% groei op het regionale spoor

Door Keypoint is inhoudelijke ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van het provinciale uitvoeringsprogramma Groei regionaal spoor. Alle projectinformatie is gebundeld in een dynamische database die dient als levend document voor de verdere uitwe...

Cees
Lees verder

Project

01

nov

Toegankelijkheid Hendrik-Ido-Ambacht

Toegankelijkheid Hendrik-Ido-Ambacht

Keypoint Consultancy heeft voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een Quick Scan Toegankelijkheid openbare ruimte uitgevoerd. Een veertigtal openbare gebouwen, alle 51 openbaar vervoerhaltes en bijna 30 kilometer aan looproutes zijn geïnventariseerd. K...

Cees
Lees verder

Project

30

sept

Plan van Aanpak RIS Apeldoorn

Plan van Aanpak RIS Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft advies gevraagd over het aanpassen van het busstationsysteem zodanig dat het gebruik maakt van de landelijke standaarden m.b.t. DRIS. Het busstation wordt hiermee nieuw leven ingeblazen. Naast het voorzien van de correcte ...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Second opinion busstation Almere

Second opinion busstation Almere

Keypoint heeft in opdracht van gemeente Almere een beknopte second opinion uitgevoerd voor het DRIS van het busstation Almere. Daarbij is de opzet van het busstation versus de landelijke standaarden bekeken alsmede de geconstateerde problemen. Doel w...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Station Drienerlo

Station Drienerlo

Het gebied rondom station Drienerlo streeft een combinatie van stedenbouw, groen en verkeer (bereikbaarheid) na. Dit heeft vorm gekregen door ondermeer. de ontwikkeling van het Kennispark, de uitbreiding van de Grolsch Veste en de nieuwe IJsbaan Twen...

Cees
Lees verder

Project

27

jun

Ontwikkeling Visie Enschede Centrum Zuid

Ontwikkeling Visie Enschede Centrum Zuid

De ruimtelijke opgave is een deel bij het centrum van Enschede aan te trekken en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Keypoint heeft geadviseerd over de verkeerskundige aspecten rondom de ontwikkeling en toevoeging van nieuwe functies, zoals een w...

Cees
Lees verder

Project

09

jun

RiTmobiel

RiTmobiel

Regio Twente is voornemens een multimodaal reisinformatie systeem te realiseren waarbij de reiziger (binnen Twente) alternatieven krijgt aangeboden voor een reis binnen Twente. Hiervoor wordt de actuele situatie op het wegennet van Twente verzameld e...

Patrick
Lees verder

Project

09

jun

Deventer Noordoost

Deventer Noordoost

Voor de gemeente Deventer verzorgt Keypoint de procesondersteuning en projectassistentie voor het project Deventer Noordoost. Het betreft een project over een visie voor gebiedsontwikkeling ten noordoosten van Deventer. Alle belanghebbenden worden in...

Bas
Lees verder