631 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

27

sept

Monitoring en evaluatie parkeerbeleid

Monitoring en evaluatie parkeerbeleid

De beleidscyclus eindigt niet bij de uitvoering van beleid. Ook evaluatie van het beleid en monitoring zijn van groot belang. De gemeente Oss heeft ervoor gekozen om voor een periode van 10 jaar de monitoring en evaluatie vast te stellen, zodat over ...

Patrick
Lees verder

Project

26

sept

Toets parkeerkelders

Toets parkeerkelders

Voor woningbouwvereniging Wooninc. toetst en beoordeelt Keypoint de ontwerpen van een aantal stallinggarages in Eindhoven en Best. Bij deze beoordelingstoets gaat het er om of de ontwerpen voldoen aan de verkeerstechnische en ruimtelijke ontwerpeisen...

Patrick
Lees verder

Project

26

aug

Implementatie vergunningensysteem

Implementatie vergunningensysteem

Onderzoek naar papierloos parkeervergunningensysteem...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Detachering Operationeel Manager

Detachering Operationeel Manager

Keypoint heeft de operationeel parkeer manager voor de gemeente Amersfoort geleverd ...

Patrick
Lees verder

Project

26

mei

Investeringsimpuls DVM

Investeringsimpuls DVM

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2005 een investeringsimpuls gegeven om DVM maatregelen op het hoofdwegennet versneld te realiseren. Keypoint Consultancy heeft hiervoor gedurende het hele jaar een fulltime projectleider beschikbaar g...

Patrick
Lees verder

Project

10

mei

Vergunningensystemen

Vergunningensystemen

Ondersteunen van de gemeente bij het invoeren van een papierloos vergunningensysteem inclusief de gevolgen daarvan voor de handhaving (waarbij het systeem mogelijkheden moet hebben om het uit te bouwen met modules zoals GSM-parkeren en toegang tot ga...

Patrick
Lees verder

Project

01

mei

MobiSurround

MobiSurround

Mobisurround is een model dat Keypoint heeft ontwikkeld om de dekking van het lijnennet van het openbaar vervoer mee te toetsen. Hiermee kan een nieuwe lijnvoering relatief eenvoudig worden vergeleken met de bestaande of andere varianten...

Patrick
Lees verder

Project

18

apr

Haalbaarheidsonderzoek DVM

Haalbaarheidsonderzoek DVM

Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om de reiziger richting centrum van Enschede van informatie te voorzien betreffende de reistijd met de auto evenals met de bus vanaf P+R. De haalbaarheidsstudie bevat naast een theoretische studie voor heel Ensch...

Patrick
Lees verder

Project

05

apr

Samenwerkingsovereenkomst OV

Samenwerkingsovereenkomst OV

Voor de samenwerking tussen de verschillende lokale overheden binnen de bus-concessie Overijssel heeft Keypoint de procesbegeleiding voor het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst gevoerd...

Patrick
Lees verder