640 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

jan

INDF Indonesia

INDF Indonesia

Keypoint Consultancy ontwikkelt, samen met het ITC en Pustral Indonesie, een nieuwe M.Sc. opleiding aan de Universiteit van Yokjakarta (UGM). Dit project is mogelijk gemaakt door financiering van uit Economische Zaken (Indonesie Facility, INDF). De 1...

Patrick
Lees verder

Project

15

dec

DRIS Drechtsteden

DRIS Drechtsteden

De regio Drechtsteden heeft in het kader van het Programma HOV-Drechtsteden (HOV-D) het initiatief genomen om een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) in deze regio te realiseren. In 2007 heeft hier een Europese aanbesteding voor plaatsgevo...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Parkeerbalans

Parkeerbalans

Ten behoeve van het Masterplan Schil, een ambiteuze binnenstedelijke vernieuwingsopgave, heeft Keypoint Consultancy een parkeerbalans opgesteld om vraag en aanbod inzichtelijk te maken om hiermee de capaciteit van te ontwikkelen parkeergarages te bep...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Risicoanalyse Amersfoort

Risicoanalyse Amersfoort

Keypoint heeft voor de gemeente Amersfoort een risicoanalyse uitgevoerd op de aanbesteding van het DRIS wat is uitgevraagd voor lijn Vathorst. Middels een studie van o.a. het bestek en aanverwante stukken alsmede door het voeren van diverse gesprekke...

Patrick
Lees verder

Project

15

okt

Checklist Halteplaatsen

Checklist Halteplaatsen

Als aanvulling op het handboek Halteplaatsen heeft het CROW een Checklist Halteplaatsen gepubliceerd op haar website. Deze checklist is door Keypoint Consultancy opgesteld en bevat alle aspecten die benodigd zijn voor een gedegen inventarisatie van h...

Patrick
Lees verder

Project

11

okt

Mobi Surround

Mobi Surround

Ten behoeve van de aanbesteding van de concessie Amstellanden heeft Connexxion met behulp van het model MobiSurround de herkomsten en bestemming bepaald en in haar aanbieding hiervan gebruik gemaakt bij het bepalen van de lijnvoering. Connexxion heef...

Patrick
Lees verder

Project

02

okt

Inventarisatie Reisinformatie HOV Utrecht

Inventarisatie Reisinformatie HOV Utrecht

Keypoint heeft de bestaande HOV DRIS voorziening onderzocht in Utrecht. Hierbij is onderzocht of het systeem correct functioneert, wat de levensverwachting is en of het systeem eventueel ingepast kan worden in een nog te ontwikkelen regionaal DRIS. ...

Patrick
Lees verder

Project

01

okt

DRIS Stadsregio Arnhem Nijmegen

DRIS Stadsregio Arnhem Nijmegen

In opdracht van de stadsregio Arnhem Nijmegen heeft Keypoint de opdracht gegeven de tweede uitrol van DRIS displays t.b.v. de haltes op het traject van de Rijn-Waal Sprinter te begeleiden. Eerder heeft Keypoint al voor de Stadsregio het bestek schrev...

Gertjan
Lees verder

Project

11

sept

Parkeeronderzoek De Zuidmolen

Parkeeronderzoek De Zuidmolen

In verband met splitsing van de 3 verdiepingen van parkeergarage De Zuidmolen heeft de gemeente inzicht nodig in het gebruik en de inwisselbaarheid van de verschillende dekken. Keypoint heeft het parkeeronderzoek uitgevoerd...

Patrick
Lees verder