599 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

28

nov

Kennisprogramma Parkeren

Kennisprogramma Parkeren

In opdracht van het KpVV hebben ECORYS-AVM en Keypoint Consultancy een onderzoek uitgevoerd naar de ideale vorm voor de opzet en de aansturing van het Kennisprogramma Parkeren...

Patrick
Lees verder

Project

24

okt

Toets busstation en workshop Centraal station Twente

Toets busstation en workshop Centraal station Twente

Netwerkstad Twente is volop in ontwikkeling. Hengelo is, vanwege de komst van enkele grote internationale bedrijven, de ontwikkelingen rond de herstructurering Hart van Zuid, de centrale ligging in Netwerkstad Twente en de komst van het WTC, een logi...

Cees
Lees verder

Project

21

okt

De Schil

De Schil

De gemeente Doetinchem heeft ambitieuze plannen door het centrumgebied en de directe omgeving (De Schil) te herontwikkelen. Onder leiding van Peter Kunzli zijn plannen gemaakt en -in een breed overleg met betrokken partijen en belangengroepen- nader ...

Patrick
Lees verder

Project

17

okt

Toegankelijkheid additionele voorzieningen stationslocaties

Toegankelijkheid additionele voorzieningen stationslocaties

Als uitbreiding op het Handboek Toegankelijkheid Collectief Personenvervoer wordt van een aantal additionele voorzieningen op vervoersknooppunten aangegeven hoe deze aan toegankelijkheid kunnen voldoen. Bij additionele voorzieningen moet worden gedac...

Patrick
Lees verder

Project

27

sept

Monitoring en evaluatie parkeerbeleid

Monitoring en evaluatie parkeerbeleid

De beleidscyclus eindigt niet bij de uitvoering van beleid. Ook evaluatie van het beleid en monitoring zijn van groot belang. De gemeente Oss heeft ervoor gekozen om voor een periode van 10 jaar de monitoring en evaluatie vast te stellen, zodat over ...

Patrick
Lees verder

Project

26

sept

Toets parkeerkelders

Toets parkeerkelders

Voor woningbouwvereniging Wooninc. toetst en beoordeelt Keypoint de ontwerpen van een aantal stallinggarages in Eindhoven en Best. Bij deze beoordelingstoets gaat het er om of de ontwerpen voldoen aan de verkeerstechnische en ruimtelijke ontwerpeisen...

Patrick
Lees verder

Project

26

aug

Implementatie vergunningensysteem

Implementatie vergunningensysteem

Onderzoek naar papierloos parkeervergunningensysteem...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Detachering Operationeel Manager

Detachering Operationeel Manager

Keypoint heeft de operationeel parkeer manager voor de gemeente Amersfoort geleverd ...

Patrick
Lees verder

Project

26

mei

Investeringsimpuls DVM

Investeringsimpuls DVM

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2005 een investeringsimpuls gegeven om DVM maatregelen op het hoofdwegennet versneld te realiseren. Keypoint Consultancy heeft hiervoor gedurende het hele jaar een fulltime projectleider beschikbaar g...

Patrick
Lees verder