207 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

09

aug

Reistijdmetingen op lijn 107 Hilversum

Reistijdmetingen op lijn 107 Hilversum

Lijn 107 verbindt Hilversum en Huizen met elkaar, via een route die ook het Mediapark en station Bussum Zuid aandoet. Op dat traject heeft de Provincie Noord-Holland, in samenwerking met gemeenten, een pilot gestart om de verkeersdoorstroming te verb...

Johan
Cees Justin
Lees verder

Project

27

jun

Bundeling kennis voor busvriendelijk wegontwerp

Bundeling kennis voor busvriendelijk wegontwerp

Kennis over het busvriendelijk ontwerpen van wegen is ondergebracht in veel verschillende kennisproducten. CROW werkt sinds het voorjaar 2016 samen met een werkgroep om die kennis te bundelen en om nieuwe kennis te ontwikkelen. Het doel hiervan is ee...

Mark
Patrick Cees
Lees verder

Project

21

jun

Cameraonderzoek spoorwegovergang Vrijheidslaan

Cameraonderzoek spoorwegovergang Vrijheidslaan

De spoorwegovergang op de Vrijheidslaan is een onderdeel van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). De gemeente Leiden heeft Keypoint Consultancy verzocht meer inzicht te bieden in de verkeerssituatie om en nabij de spoorwegovergang. Hierv...

Patrick
Lees verder

Project

20

feb

Onderzoek oversteekbewegingen Hooigracht en Langegracht

Onderzoek oversteekbewegingen Hooigracht en Langegracht

Met het project ‘Aanpak Centrumroute’ wil de gemeente Leiden een betrouwbare route creëren voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en gelijktijdig de openbare ruimte opwaarderen. Onderdeel van deze aanpak is het tracé Hooigracht en tracé Langegra...

Sanne
Johan
Lees verder

Project

16

feb

Keypoint en Moventem voeren samen OV-Monitoring Oost Nederland uit

Keypoint en Moventem voeren samen OV-Monitoring Oost Nederland uit

Per 1 januari 2013 voert de combinatie ROMA en Keypoint Consultancy de monitoring van het openbaar vervoer in Oost Nederland uit. Eind 2012 won deze combinatie de Europese aanbesteding van het OV Cluster van de provincies Gelderland, Overijssel en Fl...

Erik
Lees verder

Project

15

dec

Roadmap nieuwe mobiliteit Deventer

Roadmap nieuwe mobiliteit Deventer

Op basis van het provinciale koersdocument OV (mei 2016) mag verwacht worden dat het OV in en rond Deventer de komende jaren wijzigingen ondergaat. Tegelijkertijd dienen zich nieuwe alternatieve vervoerswijzen aan. Zo wordt er een grotere rol toeb...

Patrick
Lees verder

Project

23

nov

DRIS Busstation Leeuwarden

DRIS Busstation Leeuwarden

Het busstation in Leeuwarden wordt ingrijpend veranderd. De inrichting van het busstation wordt gewijzigd en er wordt een Dynamisch Reisinformatiesysteem (DRIS) aangebracht om reizigers te informeren over de locatie en het moment van het vertrek v...

Patrick
Lees verder

Project

28

jun

Procesbegeleiding reconstructie Willemskade e.o.  te Zwolle

Procesbegeleiding reconstructie Willemskade e.o. te Zwolle

Met de aansluiting op de toekomstige busbrug over het spoor vormt de nieuwe inrichting van de Willemskade het sluitstuk voor de nieuwe ov-verbinding tussen het NS-station en de Katerdijk. Het inrichtingsplan heeft het wegprofiel van een HOV-as en zo...

Cees
Lees verder

Project

28

jun

Cameraonderzoek bussluis Kesteren

Cameraonderzoek bussluis Kesteren

Door de ingebruikname van de directe aansluiting van de N320 (Culemborg-Kesteren) op de N233 (Ochten-Rhenen), is de oude oprit naar de Rijnbrug (N233) afgesloten voor autoverkeer. Dit is gedaan met behulp van een bussluis. De bussluis brengt een aant...

Johan
Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...