114 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

23

feb

Quickscan DRIS

Quickscan DRIS

Ongeveer 10 jaar geleden heeft de gemeente Arnhem voor het centrale busstation een dynamisch busstationsysteem uitgevraagd. Door omstandigheden is het destijds uitgevraagde systeem slechts gedeeltelijk in gebruik genomen. Vanuit de ervaring met dynam...

Gertjan
Lees verder

Project

08

feb

Narrowcasting SAA

Narrowcasting SAA

De drukte op de weg in de regio Schiphol, Amsterdam en Almere neemt toe. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in 2011 het tracebesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere ondertekend. Verbreding van de bestaande wegen, nieuwe bruggen, ...

Ronnie
Lees verder

Project

10

okt

Second Opinion busstation Amsterdam CS

Second Opinion busstation Amsterdam CS

Keypoint voert in opdracht van de gemeente Amsterdam een second opinion uit naar de dynamisering binnen het ontwerp van het nieuwe busstation achter Amsterdam CS (busstation IJsEI). Vanuit de gecombineerde expertise openbaar vervoer, DRIS en dynamisc...

Patrick
Lees verder

Project

24

aug

DRIS standaarden

DRIS standaarden

Bij de opkomst van Dynamische Reisinformatie voor de bussen in Nederland (DRIS) heeft Keypoint gedurende twee jaar de decentrale overheden ondersteund als DRIS-expert. Dez opdracht was ondergebracht bij het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). D...

Patrick
Lees verder

Project

19

jul

Plan van aanpak DRIS HOV2

Plan van aanpak DRIS HOV2

Vanwege de ervaring op het gebied van begeleiding van de realisatie van DRIS systemen is Keypoint door Samenwerkingsverband Regio Eindhoven gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor de realisering van DRIS als onderdeel van de HOV 2 infrastruct...

Patrick
Lees verder

Project

17

mrt

Dynamische reisinformatie voor blinden en slechtzienden (EyeMove)

Dynamische reisinformatie voor blinden en slechtzienden (EyeMove)

In Leiden heeft in 2011 een proef plaatsgevonden met het reisinformatie systeem (EyeMove) voor blinden en slechtzienden. Keypoint heeft dit concept ontwikkeld in samenwerking met MobileResult. De proef is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelde...

Ronnie
Lees verder

Project

09

mrt

Analyse dynamisering busstation Helmond

Analyse dynamisering busstation Helmond

Keypoint toetst de nut en noodzaak voor het eventueel dynamiseren van het nieuw te realiseren busstation in Helmond. Uitgaande van de beperkte beschikbare ruimte wordt geanalyseerd in hoeverre met een vaste perronindeling kan worden volstaan. Keypoin...

Gertjan
Lees verder

Project

10

feb

Informatieschermen mobiliteit

Informatieschermen mobiliteit

Naast OV informatie op haltes door middel van DRIS displays is Keypoint ook bezig met mobiliteitsinformatie op andere locaties zoals in publieke ruimtes van bedrijven en instanties. Door OV informatie te combineren met weer en verkeer informatie word...

Patrick
Lees verder

Project

28

jan

Reisinformatieschermen

Reisinformatieschermen

Door de gemeente Haarlemmermeer is Keypoint gevraagd om een programma van eisen op te stellen voor het realiseren en de exploitatie van informatieschermen in publieke ruimtes in de gemeente. Deze schermen moeten passanten voorzien van OV reisinformat...

Ronnie
Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...