112 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

08

nov

Begeleiding DRIS Drechtsteden

Begeleiding DRIS Drechtsteden

Het DRIS binnen de Drechtsteden nadert het einde van zijn levensduur als systeem. Keypoint adviseert in opdracht van de gemeente hoe in de toekomst de reiziger voorzien kan blijven worden van reisinformatie.

Gertjan
Lees verder

Nieuws

14

sept

Talking Traffic - Prioritering Openbaar Vervoer Arnhem-Nijmegen

Talking Traffic - Prioritering Openbaar Vervoer Arnhem-Nijmegen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), regionale en lokale overheden en het bedrijfsleven investeren tot en met 2020 samen zo’n 90 miljoen euro in het Partnership Talking Traffic.

Ronnie
Mark Gertjan
Lees verder

Nieuws

30

jul

DRIS busstation Zwolle nieuwe stap op weg naar reisinformatie als dienst

DRIS busstation Zwolle nieuwe stap op weg naar reisinformatie als dienst

Hoewel het buiten nog niet te zien is, is er een nieuwe stap gezet in realisatie van DRIS op het busstation in Zwolle en in de ontwikkeling naar reisinformatie als een dienst. De aanbesteding van de DRIS businformatiedisplays is afgerond en de opdracht is nu definitief gegund aan Ledyears.

Mark
Lees verder

Project

04

mrt

Reisinformatie systeem (DRIS) busstation Zwolle

Reisinformatie systeem (DRIS) busstation Zwolle

Ten zuiden van het treinstation in Zwolle legt de gemeente Zwolle een nieuw busstation aan. Op dit nieuwe busstation brengt de provincie Overijssel in samenwerking met de gemeente Zwolle, ProRail en NS een Dynamisch Reisinformatie Systeem (DRIS) aan.

Mark
Ronnie Ronald
Lees verder

Project

09

aug

Een nieuwe richtlijn voor plaatsing van DRIS

Een nieuwe richtlijn voor plaatsing van DRIS

Ruim 10 jaar geleden verschenen de eerste dynamische reisinformatiepanelen (DRIS-panelen) in Nederland op straat. Nu, 10 jaar later, is het einde van de economische en technische levensduur van de DRIS panelen en de bijbehorende onderhoudscontracten ...

Gertjan
Rick
Lees verder

Project

09

aug

DRIS Drachten

DRIS Drachten

De gemeente Smallingerland vernieuwt het busstation aan het Van Knobelsdorffplein in Drachten. Met de vernieuwing wordt de omgeving aantrekkelijker en de verbinding naar het Raadhuisplein beter. Het busstation heeft in de nieuwe concessie sinds decem...

Johan
Patrick Gertjan
Lees verder

Project

20

feb

ITS Leeuwarden

ITS Leeuwarden

Keypoint begeleidt regio Leeuwarden in het Innovatieve Partnership Talking Traffic. Talking Traffic biedt een nieuwe generatie reisinformatie waarmee voor vertrek goede informatie beschikbaar is en tijdens de reis verder gekeken kan worden dan door d...

Gertjan
Lees verder

Project

27

jan

Bewegwijzering voor in Ermelo

Bewegwijzering voor in Ermelo

Gemeente Ermelo heeft in het GVVP de ambitie vastgelegd om de bewegwijzering naar parkeervoorzieningen in Ermelo te verbeteren. Dit staat in het Masterplan Centrum, alsmede het Parkeerbeleidsplan 2016. De parkeercapaciteit in het centrum is voldoende...

Patrick
Lees verder

Project

15

dec

Parkeeradvies Leids Universitair Medisch Centrum

Parkeeradvies Leids Universitair Medisch Centrum

Patiëntgerichtheid is een van de centrale ontwikkelingspunten in het beleid van het Leids Universitair Medisch Centrum (hierna LUMC) . Het LUMC wil namelijk naast het bieden van topzorg, ook een patiëntgerichte aanpak bij ieder contact met het zie...

Patrick
Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...