133 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

20

sept

Cameraonderzoek Laan van Driene Hengelo

Cameraonderzoek Laan van Driene Hengelo

De fietsoversteek Laan van Driene – P.C. Hooftlaan is zodanig ingericht dat fietsers voorrang hebben. Ondanks dat de oversteek conform de ontwerprichtlijnen is uitgevoerd, is er regelmatig sprake van (bijna-)ongevallen. Dit blijkt niet direct uit ong...

Johan
Lees verder

Project

12

sept

Verkeersonderzoek Brinkkanterbrug Woudenberg

Verkeersonderzoek Brinkkanterbrug Woudenberg

De afgelopen jaren zijn aan de Brinkkanterbrug diverse betonschades en andere gebreken geconstateerd. Naar verwachting zal de betonschade de komende jaren in omvang toenemen. Vanuit veiligheidsoverweging zijn investeringen in onderhoud noodzakelijk. ...

Patrick
Lees verder

Project

12

sept

Kentekenonderzoek Westbroek

Kentekenonderzoek Westbroek

In opdracht van de gemeente de Bilt zijn door Keypoint gegevens verzameld over de verkeersstromen door de kern van Westbroek (ten noorden van Utrecht). Dit is gedaan aan de hand van een kentekenonderzoek ter plaatse. Met behulp van een kentekenonderz...

Patrick
Lees verder

Project

12

sept

Cameraonderzoek Choorstraat

Cameraonderzoek Choorstraat

De Choorstraat in Delft is een drukke winkelstraat waar, naast veel voetgangers, het nodige fietsverkeer is. De gemeente Delft heeft een proef georganiseerd, welke als doel heeft fietsers in de Choorstraat te laten afstappen. Om een objectief beeld ...

Patrick
Lees verder

Project

09

aug

Blauwe zone in Blaricum: een succes?

Blauwe zone in Blaricum: een succes?

Keypoint voert voor de gemeente Blaricum een evaluatieonderzoek uit naar de werking van de blauwe zone in het Oude Dorp in Blaricum. Met dit evaluatieonderzoek verkrijgt de gemeente zowel inzicht in de parkeersituatie na invoering van de blauwe zone ...

Edgar
Heleen
Lees verder

Project

20

jul

Onderzoek laad-/losplek Havenplein Leiden

Onderzoek laad-/losplek Havenplein Leiden

De gemeente Leiden wil graag meer inzicht in het gebruik van de laad –en losplek welke is gelegen tussen Oude Vest en Haarlemmerstraat, aan de westzijde van het Havenplein. Daarbij is verzocht om gedurende één week te inventariseren op welke tijden e...

Sanne
Lees verder

Project

21

jun

Cameraonderzoek Hanzestraat Borne

Cameraonderzoek Hanzestraat Borne

Voor de gemeente Borne heeft Keypoint een cameraonderzoek uitgevoerd om gegevens in te winnen over het aantal laad- en losbewegingen door vrachtwagens op de Hanzestraat. De aanleg van de Westelijke Randweg heft de spoorwegovergang op de Oonksweg op...

Patrick
Lees verder

Project

21

jun

Cameraonderzoek spoorwegovergang Vrijheidslaan

Cameraonderzoek spoorwegovergang Vrijheidslaan

De spoorwegovergang op de Vrijheidslaan is een onderdeel van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). De gemeente Leiden heeft Keypoint Consultancy verzocht meer inzicht te bieden in de verkeerssituatie om en nabij de spoorwegovergang. Hierv...

Patrick
Lees verder

Project

24

apr

Verkeersonderzoek N225 Leersum

Verkeersonderzoek N225 Leersum

Op de N225 ligt in de bebouwde kom (t.h.v. de komingang aan de oostzijde van Leersum) een rijbaanuitbuiging. Deze is aangelegd als snelheidsremmende maatregel. Gezien het aantal ongevallen dat door de politie is gerapporteerd, en het aantal klachten ...

Johan
Johan
Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...