114 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

27

jan

Bewegwijzering voor Ermelo

Bewegwijzering voor Ermelo

Gemeente Ermelo heeft in het GVVP de ambitie vastgelegd om de bewegwijzering naar parkeervoorzieningen in Ermelo te verbeteren. Dit staat in het Masterplan Centrum, alsmede het Parkeerbeleidsplan 2016. De parkeercapaciteit in het centrum is voldoende...

Patrick
Lees verder

Project

15

dec

Parkeeradvies Leids Universitair Medisch Centrum

Parkeeradvies Leids Universitair Medisch Centrum

Patiëntgerichtheid is een van de centrale ontwikkelingspunten in het beleid van het Leids Universitair Medisch Centrum (hierna LUMC) . Het LUMC wil namelijk naast het bieden van topzorg, ook een patiëntgerichte aanpak bij ieder contact met het zie...

Patrick
Lees verder

Project

23

nov

DRIS Busstation Leeuwarden

DRIS Busstation Leeuwarden

Het busstation in Leeuwarden wordt ingrijpend veranderd. De inrichting van het busstation wordt gewijzigd en er wordt een Dynamisch Reisinformatiesysteem (DRIS) aangebracht om reizigers te informeren over de locatie en het moment van het vertrek v...

Patrick
Lees verder

Project

02

jun

Contractbeheer DRIS 2012

Contractbeheer DRIS 2012

Keypoint voert in opdracht de Stadsregio het contractbeheer voor het DRIS in de regio uit. Het dagelijkse beheer van het DRIS is door de stadsregio neergelegd bij de verkeersmanagementcentrale Nijmegen. Keypoint zorgt ervoor dat afspraken met de dive...

Gertjan
Lees verder

Project

28

apr

Onderzoek ombouwvarianten DRIS Twente

Onderzoek ombouwvarianten DRIS Twente

Sabimos is het systeem dat dynamische reisinformatie levert aan ca. 140 reisinformatievoorzieningen van 6 verschillende eigenaren/gemeenten in de regio Twente. De provincie Overijssel is voornemens om Sabimos, in lijn met de landelijke trend, om te ...

Mark
Lees verder

Project

20

apr

Laatste 2 halten op tracédeel HOV-west in Enschede voorzien van dynamische reisinformatie

Laatste 2 halten op tracédeel HOV-west in Enschede voorzien van dynamische reisinformatie

Voor de gemeente Enschede is Keypoint gevraagd de laatste 2 haltes op het tracédeel HOV-west te voorzien van dynamische reisinformatiedisplays. Keypoint verzorgd hiervoor de inhoudelijke expertise en de projectleiding. Dit betreft onder andere het op...

Mark
Lees verder

Project

20

apr

Overdracht operationeel beheer Sabimos

Overdracht operationeel beheer Sabimos

In lijn met het dynamische reisinformatie systeem in Midden Overijssel is de Provincie Overijssel voornemens om ook Sabimos (regionale dynamische reisinformatiesysteem in Twente) wat betreft data-aanlevering en beheer aan te laten sluiten bij het GOV...

Mark
Lees verder

Project

02

apr

Slimme Kaart (Mobiliteitsdienst) Regio Groningen Assen

Slimme Kaart (Mobiliteitsdienst) Regio Groningen Assen

Aanleiding In de Regio Groningen Assen staan diverse grootschalige projecten in de steigers, zoals de aanpak van de Zuidelijke Ringweg in Groningen, de projecten rondom de Florijnas in Assen, de verdubbeling van de N33 en de intensivering van de spo...

Ronnie
Lees verder

Project

13

feb

Continuering en modernisering actuele reisinformatie Amstel-Meerlanden

Continuering en modernisering actuele reisinformatie Amstel-Meerlanden

Keypoint adviseert de stadsregio Amsterdam over de mogelijkheden om de actuele reisinformatie te continueren en te moderniseren. Op dit moment staan er in de regio 70 displays waarvan er nog 50 functioneren. In 2016 gaan de displays over in eigendom ...

Mark
Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...