599 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

09

aug

Reistijdmetingen op lijn 107 Hilversum

Reistijdmetingen op lijn 107 Hilversum

Lijn 107 verbindt Hilversum en Huizen met elkaar, via een route die ook het Mediapark en station Bussum Zuid aandoet. Op dat traject heeft de Provincie Noord-Holland, in samenwerking met gemeenten, een pilot gestart om de verkeersdoorstroming te verb...

Johan
Cees Justin
Lees verder

Project

09

aug

Blauwe zone in Blaricum: een succes?

Blauwe zone in Blaricum: een succes?

Keypoint voert voor de gemeente Blaricum een evaluatieonderzoek uit naar de werking van de blauwe zone in het Oude Dorp in Blaricum. Met dit evaluatieonderzoek verkrijgt de gemeente zowel inzicht in de parkeersituatie na invoering van de blauwe zone ...

Edgar
Heleen
Lees verder

Project

09

aug

Keypoint bereidt Deventer voor op slimme en duurzame mobiliteit

Keypoint bereidt Deventer voor op slimme en duurzame mobiliteit

In de periode 2018-2021 werken de verschillende Nederlandse economische regio’s aan slimmere en duurzamere mobiliteit. Doel hiervan is onder andere de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit en tevredenheid onder weggebruikers te verbeteren. Hiervoor wordt...

Patrick
Heleen
Lees verder

Project

09

aug

Verkeersadvies Odijk

Verkeersadvies Odijk

Het Burgje in Odijk wordt een uniek, landschappelijk en kleinschalige woonwijk van circa 150 woningen net buiten Odijk. Van de ontwikkeling is inmiddels een voorlopig ontwerp opgesteld. De gemeente Bunnik heeft Keypoint Consultancy vroegtijdig gevraagd de ...

Patrick
Lees verder

Project

09

aug

Verkeersadvies parkeersituatie bouwontwikkeling Oude Haven

Verkeersadvies parkeersituatie bouwontwikkeling Oude Haven

De Gecombineerde Bunnikse Vastgoedbedrijven zijn voornemens het voormalige kantoorgebouw van de vakbond CNV inclusief het omliggende terrein aan de Oude Haven 1 te Odijk te herontwikkelen ten behoeve van de bouw van wooneenheden. De initiatiefnemer w...

Patrick
Lees verder

Project

09

aug

Inzet parkeerexpert in De Bilt

Inzet parkeerexpert in De Bilt

De gemeente De Bilt heeft Keypoint gevraagd een onafhankelijk expert op het gebied van parkeren te leveren om mee te denken over de parkeersituatie in het centrum van Bilthoven. Deze expert is aanwezig bij verschillende bijeenkomsten, waarin met een ...

Johan
Lees verder

Project

09

aug

Data-analyse fietsroutes Utrecht

Data-analyse fietsroutes Utrecht

Voor de gemeente Utrecht voert Keypoint een onderzoek uit naar de potentie van een fietsroute langs de Singel Noord als alternatief voor de Vredenburgroute. Het college staat niet onwelwillend tegenover het aanleggen van een doorfietsroute langs de S...

Sanne
Heleen Justin
Lees verder

Project

20

jul

F35Fan Hengelo: Hengelo beloont fietsers!

F35Fan Hengelo: Hengelo beloont fietsers!

In Hengelo werkt communicatiebureau Advier aan de fietsbeloningsactie F35Fan. In de campagne F35Fan worden bewoners van Hengelo uitgedaagd om de SMART app te downloaden en daarmee hun ritten over de F35 naar Enschede te registreren. Deelnemers kunnen...

Benjamin
Justin
Lees verder

Project

20

jul

Onderzoek laad-/losplek Havenplein Leiden

Onderzoek laad-/losplek Havenplein Leiden

De gemeente Leiden wil graag meer inzicht in het gebruik van de laad –en losplek welke is gelegen tussen Oude Vest en Haarlemmerstraat, aan de westzijde van het Havenplein. Daarbij is verzocht om gedurende één week te inventariseren op welke tijden e...

Sanne
Lees verder